دکتر مریم میکانیک

متخصص زنان و زایمان


بیوگرافی


دکتر مریم میکانیک، متولد 1341
دکترای پزشکی دانشگاه شهید بهشتی سال 1371، برد تخصصی زنان و زایمان دانشگاه شهید پهشتی سال 1376
دیپلم جراحی پیشرفته اندوسکوپی شامل لاپاروسکوپی و هیستروسکوپی از کالج KIEL Germany, 2006
دوره تکمیلی روش جراحی لاپاروسکوپی در اندومتروزیوزیس Strasbourg, France 2010
دوره تکمیلی نازایی کالج KIEL Germany, 2006

لاپاروسکوپی


نازایی و روشهای درمانیزایمان بدون درد یا سزاریصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگرمقاله: فیبروئید(میوم)رحمبیوگرافیبرنامه هفتگیلاپاروسکوپی